upravno pravo ebook - ebook024
0

Molimo unesite I, ILI, NE za suziti rezultate pretrage
 
do
(npr. 18.90 do 180.90)
 
 
 
 

Upravno pravo

0 zvjezdica od 5(0 Ocjene)
Čitaj na : Desktop SmartTelefon Tablet iOS Iroid
  

 

Opis knjige

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove.


Knjiga Upravno pravo je namijenjena za sveučilišne i stručne preddiplomske i diplomske studije iz znanstvenog područja prava, ali i drugih znanstvenih područja. Koautori su sveučilišni profesori, predavači i profesori visokih škola te suci koji pravila radnog prava primjenjuju svakodnevno u svome radu kao drugostupanjski suci ili suci koji odlučuju o revizijama kao posljednjem pravnom lijeku u sustavu redovnih sudova.


Sadržaj knjige koji se prema mišljenju urednika i koautora smatra minimalnim sadržajem kojeg je potrebno usvojiti kako bi se ostvarili ishodi učenja nalazi se uokviren u kućicama na marginama stranice. Također, radi lakšeg pamćenja i prisjećanja pojedinih sadržaja i pojmova, deblje su otisnute ključne riječi ili bitni podaci koji se definiraju u knjizi.

 

Kratki sadržaj:


Predmet i osnove upravnog prava
Sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj – ustrojstvo i unutarnji odnosi
Upravni postupak prema zakonu o općem upravnom postupku
Porezni postupak u Republici Hrvatskoj
Javna nabava
Upravni spor i upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj
Europsko upravno pravo


O autorici:


Ljerka Mintas - Hodak doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Profesorica je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) te prodekanica i predstojnica Katedre pravnih predmeta na ZŠEM-u od njegova osnutka 2002. godine Uz kolegij „Uvod u Europsku uniju”, koji je i osmislila za potrebe studenata ZŠEM-a, predaje i predmet „Pravno okružje poslovanja” . Dosada je objavila više znanstvenih i stručnih radova iz raznih područja prava te 2004. godine uredila prvi udžbenik na hrvatskom jeziku za upoznavanje s osnovama Europske unije i njenom pravnom stečevinom, a pod naslovom „Uvod u Europsku uniju”.