Razumijeti Europsku uniju ebook - ebook024
0

Molimo unesite I, ILI, NE za suziti rezultate pretrage
 
do
(npr. 18.90 do 180.90)
 
 
 
 

Razumijeti Europsku uniju

0 zvjezdica od 5(0 Ocjene)
Čitaj na : Desktop SmartTelefon Tablet iOS Iroid
  

 

Opis knjige

U vrijeme nastajanja ove knjige, Europska unija s  27 država članica i gotovo pola milijarde stanovnika, značajan je akter na svjetskoj pozornici. Unija je promijenila način na koji Europljani žive, kao i način na koji ostatak svijeta doživljava Europu. Ipak, Europska unija često je predmet nerazumijevanja, a mnogi Europljani još su uvijek neodlučni - i zbunjeni glede njezine uloge u svojim životima. Ova uspješnica Johna McCormicka namijenjena je svima onima koji trebaju kratak i jasan uvod u Europsku uniju, te predstavlja jedinstvenu kombinaciju konciznosti i širokog pregleda funkcioniranja Unije. Među temama koje pokriva su povijest i institucije EU-a, temeljna načela procesa europskih integracija, utjecaj EU-a na države članice i građane, te razvoj i učinke politika EU-a. U potpunosti revidirano i ažurirano, novo četvrto izdanje osvrće se na recentne rasprave o Europi, donosi detaljniju analizu javnih politika EU-a i procesa njihovog kreiranja, te nadopunjava „europsku priču" analizom Lisabonskog ugovora, učinaka eura, istočnog proširenja, kao i promijenjenog položaja Europske unije na međunarodnoj pozornici.
 

Kratki sadržaj:
 
Što je Europska unija?
Ideja Europe
Povijesni razvoj EU-a
Europske institucije
Proces kreiranja politika Europske unije
EU i njezini građani
Ekonomska politika
Unapređenje kvalitete života
EU i ostatak svijeta
Razumjeti Europsku uniju - Pogovor
Lisabonski ugovor
Politički okvir
Hrvatsko pristupanje Europskoj uniji

 

O autoru:


John McCormick je profesor na katedri političkih znanosti na Sveučilištu Indiana, Indidanapolis, te gostujući profesor na Sveučlištu Sussex, Velika Britanija. Među njegovim prethodnim djelima su i Politika zaštite okoliša u EU (Environmental Policy in the European Union) i Europska unija kao supersila (The European Superpower).