Analiza i upravljanje bankovnim rizicma ebook - ebook024
0

Molimo unesite I, ILI, NE za suziti rezultate pretrage
 
do
(npr. 18.90 do 180.90)
 
 
 
 

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

0 zvjezdica od 5(0 Ocjene)
Čitaj na : Desktop SmartTelefon Tablet iOS Iroid
  

 

Opis knjige

Postoje mnogi modeli za analizu banaka i drugih poduzeća. Ova knjiga nastoji nadopuniti postojeće metodologije uspostavljanjem obuhvatnog okvira za procjenu banaka, ne samo korištenjem financijskih podataka nego i razmatranjem korporativnog upravljanja. Smatra se da je svaki od ključnih sudionika u procesu korporativnog upravljanja (kao što su dioničari, direktori, izvršno rukovodstvo te unutrašnji i vanjski revizori) odgovoran za određene sastavnice upravljanja financijskim i operativnim rizicima.


Financijski su rizici prikazani u grafikonima kako bi se potaknula tendencija za analiziranjem i utvrđivanjem stanja na makrorazini. Ovaj pristup pruža potporu nespecijaliziranom menadžmentu i analitičarima pri uklopljivanju različitih područja rizika i osigurava jasno prikazivanje odnosa između različitih kategorija rizika. Predloženi pristup također podupire činjenica da neki rizici ne  moraju biti značajni u manje razvijenom okruženju.


U knjizi se služimo brojnim analitičkim pomagalima, a osiguran je i pristup mrežnoj stranici koja sadrži tablični dijagnostički model koji pomaže  pri  organiziranju podataka o bankama u grafikone pri analizi pokazatelja  i  sastavljanju statističkih tablica. Detaljni  upitnik  pomaže osobama  koje  provode dubinsko istraživanje (due  diligence) ili druge poslove kod analize banaka.


Drugo izdanje – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – ostalo je vjerno ciljevima prvoga. Ono uključuje nova poglavlja o upravljanju rizničnom funkcijom i upravljanju investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti. Ove promjene  uvjetovale  su  preustroj  poglavlja vezanih za upravljanje tržišnim rizicima (kako bi se naglasilo područje trgovanja u ime i za račun banke), kamatnim rizikom, rizikom likvidnosti i valutnim rizikom. Nadalje, knjiga sadrži aktualne stavove Baselskog odbora za nadzor banaka što je prikazano u poglavljima o adekvatnosti kapitala, providnosti (transparentnosti) i nadzoru banaka.


Kratki sadržaj:


Analiza i upravljanje bankovnim rizicima
Uloga okruženja u procjeni izloženosti riziku banaka
Ključni sudionici u procesu korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima
Struktura bilance stanja i upravljanje bilancom banaka
Profitabilnost
Adekvatnost kapitala
Upravljanje kreditnim rizikom
Upravljanje rizikom likvidnosti
Organizacija sektora riznice/sredstva i upravljanje rizicima
Upravljanje investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti
Upravljanje tržišnim rizicima i špekulativno trgovanje
Upravljanje kamatnim rizikom
Upravljanje valutnim rizikom
Providnost financijskih izvješća banaka
Odnos između analize rizika i nadzora banaka